Spotify

Spotify 1.1

Miễn phí
A client application for the music streaming platform
Người dùng đánh giá
4.3  (318 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.1.12 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Spotify AB
Gain access to millions of licensed songs by launching the client and browsing the database with an option to filter content by genre or author. Purchasing and downloading the songs is possible along with creating a virtual radio station for streaming.
Spotify là một sân ga đó cho cô ngay lập tức truy cập đến hàng triệu người của các bài hát. Anh cũng có thể duyệt qua nhạc hợp của bạn, các nghệ sĩ và là những người nổi tiếng, hoặc tạo ra một trạm phát sóng và ngồi lùi lại. Anh có thể nghe và thấy lại những gì bạn đang nghe – chỉ là đánh chơi loại nhạc nào post.
Thông tin được cập nhật vào: